ספר טלפונים

 

 פרטי התקשרות

 
  
  
  
  
  
מנהל אגף מוניציפלי073-2230667erezs@emek-lod.org.il
  
מהנדסת המועצה073-2230662nataly@emek-lod.org.il
  
בודקת תוכניות073-2230670margalito@emek-lod.org.il
  
מזכירת הועדה073-2230666esterg@emek-lod.org.il
  
מפקח בניה073-2230669orens@emek-lod.org.il
  
מפקח בניה073-2230655kfirn@emek-lod.org.il
  
מפקח בניה073-2230663adirs@emek-lod.org.il
  
מזכירת מחלקה משפטית073-2230656dovrats@emek-lod.org.il