ספר טלפונים

 

 פרטי התקשרות

 
  
  
  
  
  
מהנדסת המועצה073-2230668nataly@sdan.org.il
  
בודקת תוכניות073-2230670margalito@sdan.org.il
  
מפקח בניה073-2230609orens@sadn.org.il
  
מזכירה073-2230666shulamit@sdan.org.il
  
בודקת תוכניות ותב"ע073-2230662tsila@sdan.org.il
  
מידען073-2230669dind@sdan.org.il
  
מפקח073-2230683adirs@sdan.org.il
  
מחלקה משפטית073-2230683ravits@sdan.org.il