רפורמה בתכנון ובניה

​תושבים יקרים,

תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.
 
הרפורמה במערכת התכנון והבנייה אשר נכנסה לתוקף ב 1 לאוגוסט 2014,  מהווה שינוי חשוב ומשמעותי במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבניה ובסמכויות של מוסדות התכנון ברמה המקומית, המחוזית והארצית.
הרפורמה נועדה בראש ובראשונה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם בירוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור.
 
כדי להקל ולקצר את הליכי הרישוי נקבעו פריטים הפטורים מהיתר שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי.
לכן מעתה ניתן פטור מהיתר להקמתם. במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה - תקנות אלו חלות החל מ - 1 אוגוסט 2014

השינויים המרכזיים בחוק הנם:

 • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות.
 • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון. 
 • פטור מהיתר ו/או תכנית.
 • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר מ. הפנים בקישור הבא: אתר רישוי זמין

מידע נוסף ניתן למצוא בלינקים הבאים:

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל-

 • חוק תכנון ובניה.
 •  תכניות בנין עיר החלות במקרקעין.
 • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הוועדה המקומית.
 • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית.

קביעת מועדים לטיפול בהיתרי בנייה (כפוף לשלמת תנאים ע"י המבקש) כדלהלן

 1. לנושאים פטורים - 0 ימים.
 2. רישוי מקוצר - מתן תשובה עד 45 יום (וועדת רישוי) - בהעדר החלטה - רישוי אוטומטי.
 3. רישוי רגיל - מתן תשובה עד 90 ימים (וועדת משנה) - בהעדר החלטה - ניתן לערור.

הנחיות מרחביות

 •  בשל העובדה שחלק מהבנייה פטורה מהיתר, והצורך לאפשר מידע למבקשים לגבי החוק התב"ע והנחיות עירוניות ספציפיות בכל נושא, תאשר הוועדה המקומית הנחיות מרחביות, שיפורסמו באתר הוועדה המקומית ומשרד הפנים 30 יום טרם כניסת התקנות לתוקף, ויעודכנו מעת לעת לפי הצורך.
 • הנחיות אלו מחייבות כמו תב"ע ומחליפות הליך מידע תכנוני לעניין פטור מהיתר.
 • ההנחיות קובעות הוראות בנושאים מרחביים, עיצוב, חמרי גמר, חניות והנחיות נוספות החשובות לעיצוב ותכנון עירוני.

 

 • הדיווח יבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים: לטופס המכוון
 • בהתאם לחובת הדיווח, נא לשלוח את הטופס, חתום וסרוק, לכתובת המייל: ptor@emek-lod.org.il
 • בעת מלוי טופס דיווח על עבודה שאינה דורשת היתר, יש לצרף תמונות המתארות את התוספת האמורה בהתאם להנחיות.
 • ככל שלא תימסר הודעה על פי התקנות תעשה אכיפה ע"פ חוק.