הסברים והנחיות

  
  
הסברים בדבר פרסום הודעה.pdf
  
דף הסבר כללי.pdf
  
דף הנחיות להנגשת מפת מדידה לצורך דף מידע.pdf
  
בקשה להיתר - שימוש לא חלקאי במושב.pdf
  
הנחיות מרחביות לוועדה המקומית עמק לוד.pdf